Instruccions pels Autors

Articles

Us animem a enviar contribucions que reflecteixin tant treballs acabats com treballs en curs, i que continguin idees originals i prometedores.

 • Les llengües oficials del congrés són: català, castellà, francès, italià i anglès. Però només es publicaran a les actes, a IOS Press: Frontiers in Artificial Intelligence series, aquells articles redactats en anglès.
 • Tots els articles tindran una extensió màxima de 10 pàgines.
 • Totes les contribucions s'hauran de lliurar en format PDF.
 • La revisió no és anònima, per tant, heu de lliurar les comunicacions en forma d'article complet, amb els noms dels autors i les corresponents afiliacions.
 • La data límit del lliurament és el 12 de maig de 201119 de maig de 2011

Guia pels autors

Les actes del CCIA 2011 es publicaran a través d'IOS Press cosa que obliga a seguir les següents indicacions pel que fa al format de les contribucions.

Preparació de l'article

 • S'ha d'enviar la contribució totalment formatada, és a dir, camera-ready.
 • La llargada màxima de l'article serà de 10 pàgines.
 • No ha de dur número de pàgina.
 • No ha de dur capçaleres dinàmiques.
 • Tots els artícles han de dur un Abstract. Això és esencial per millorar la visibilitat dels artícles a IOS Press On-line.
IOS Press posa a la vostra disposició instruccions detallades de preparació de contribucions camera-ready que podeu descarregar d'aquí.
Disposeu també de les corresponents plantilles i fulls d'estil pel vostre article:

 • Microsoft Word
 • LaTeX

Enviament de l'article

La vostra contribució, en format PDF i ajustada a les convencions esmentades abans, s'ha de sotmetre a revisió mitjançant la plana corresponent al CCIA 2011 a EasyChair:

http://www.easychair.org/conferences/?conf=ccia2011

dates importants

 • Data límit per l’enviament d’articles:
  12 de maig de 2011
  19 de maig de 2011
 • Notificació d'acceptació:
  22 de juny de 2011
 • Data límit per a l'enviament de les versions finals dels articles:
  15 de juliol de 2011
 • Data límit pel registre amb preus reduïts:
  27 de juliol de 2011
 • Congrés:
  26-28 d’octubre de 2011


el 14é congrés internacional de l'ACIA fomenta la discussió i la posada en comú dels treballs en IA que es duen a terme a Catalunya, així com esdevé el punt de trobada de la comunitat científica catalana.

Col·laboradors

Universitat de Lleida   Centre de Computació de Ponent
Universitat Pompeu Fabra   IIIA - CSIC
Diputació de Lleida

Contacte
correu: ccia2011@diei.udl.cat
CCIA 2011 - Grup IA
Dept. Informàtica
Universitat de Lleida
Jaume II, 69
25001, LLEIDA
Design

template sponsored by
schuhe guenstig & stiefel online